Att sälja bostad

Att sälja en bostad

Att sälja bostad innebär många funderingar och beslut. Att köpa eller sälja först är en vanlig frågeställning idag. Det finns fördelar och nackdelar med bägge. Marknadsutvecklingen är ytterligare en parameter som komplicerar det hela.

Att sälja sin bostad är en stor affär. Våra kunniga och erfarna mäklare är ditt stöd vid försäljningen. Det är mycket papper som ska skrivas och det behövs både juridisk och ekonomisk kunskap. För att genomföra en lyckad bostadsaffär och erhålla ett riktigt bra resultat krävs marknadskännedom och försäljningsvana. Vår arbetsmetodik säkerställer att vi alltid strävar efter ett riktigt bra försäljningsresultat.

Vi har nedan sammanställt en del material och goda råd till dig som står inför ditt kanske viktigaste beslut på länge.

En bostads marknadsvärde är det pris som sannolikt skulle betalas/erhållas om bostaden bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan parts partsrelationer och utan tvång.Innan vi träffas kontrollerar vi prisnivåerna på bostäder som sålts i ditt område. Vi tittar på statistik över köpeskillingen per kvadratmeter, taxeringsvärden, K/I-tal och standardpoänger.Vi kommer ut till dig och ser över din bostad. Vi tittar också på olika faktorer som påverkar priset innan vi tar fram vad vi tror kan vara ett lämpligt utgångspris.Utifrån marknadsvärdet får du sedan värdefull information om eventuell reavinst och beskattning. Vår värdering, som ligger till grund för ett eventuellt försäljningsuppdrag, är alltid kostnadsfri och förutsättningslös.

När du har bestämt dig för att gå vidare i din försäljning är nästa steg att skriva ett avtal som under en viss period ger oss ensamrätt att förmedla din bostad. Förutom att ge dig bra betalt, ser avtalet med oss till att du gör en trygg och säker affär.

Vi rekommenderar att du låter besiktiga din fastighet före försäljningen. Den ger alla spekulanter samma bild på statusen av huset och man undviker svårigheter senare i försäljningsprocessen. Besiktning är också en förutsättning för att kunna teckna en dolda fel försäkring. Idag ska alla fastigheter vara energideklarerade vid försäljningen. Vi hjälper till med beställningarna av ovanstående.

Baserat på det vi vet och på uppgifter från fastighetsregistret tar vi fram en objektbeskrivning som innehåller allt en köpare behöver veta inför visningen. Objektbeskrivningen ligger till grund för de presentationer av din bostad vi gör på Internet, i skyltfönster och i informationsställ på banker och hos oss.

Målet med marknadsföringen är att så många som möjligt skall bli intresserade att besöka visningarna av just din bostad.Internet är för alltfler den naturliga platsen att leta nytt boende på. Vi publicerar din bostadsannons i olika kanaler på nätet och på vår hemsida. Innan visningen delar vi ut direktreklam med ”Välkommen på visning” av just din bostad. Detta görs visningsveckan i ditt närområde eller där vi tror att köparna bor. Vi träffar och pratar dagligen med de som planerar att förändra sitt boende. I vårt intresseregister kan de som vill lägga in sina önskemål; storlek, läge och pris. Vi matchar givetvis dessa önskemål med alla försäljningsuppdrag vi får. I all vår marknadsföring är professionella bilder och texter en självklarhet.

Visningen är ett mycket viktigt led i försäljningen. Det är då som din bostad visas upp för alla presumtiva köpare. Här får vi en personlig kontakt med alla intresserade.När visningen är avslutad följer vi upp denna genom att kontakta alla intresserade spekulanter. Vi håller dig som säljare fortlöpande informerad om utvecklingen.Det första intrycket av din bostad är viktigt och våra mäklare kan ge en rad värdefulla tips på vad du kan göra inför visningen.

En budgivning uppstår när det finns flera spekulanter på en bostad. Skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad budgivning kan vara avsevärd. Våra mäklares förmåga spelar här en stor roll för att du ska erhålla ett maximalt pris för din bostad.Budgivningen kan tillämpas på flera sätt. Vilket sätt vi väljer avgörs i samråd mellan mäklare och säljare. Vi tillämpar normalt öppen budgivning där alla bud redovisas. På begäran får köparen en skriftlig redogörelse på lämnade bud.Det är också viktigt att veta att du som säljare när som helst kan avbryta en budgivning. Du bestämmer själv när och till vem du vill sälja, samt till vilket pris. Vi rekommenderar att du alltid frågar vår mäklare om sakliga råd i valet mellan olika spekulanter.

Budgivningen är slutförd och nästa steg är ett köpekontrakt som mäklaren upprättar där alla överenskommelser dokumenteras. Det är viktigt att skriva ner allt som ingår i köpet för att slippa framtida missförstånd. För bostadsrätter används ett överlåtelseavtal och för fastigheter används ett köpekontrakt.Några bankdagar efter kontraktskrivningen betalar köparen en handpenning, som i regel är 10 % av köpeskillingen. Vid villkor i ett köpekontrakt sätts handpenningen in på ett s.k. klientmedelskonto i bank och betalas inte ut till säljaren förrän villkoren är uppfyllda. Affären fullföljs på tillträdesdagen då du erhåller resten av köpeskillingen.

Dolda fel är fel som inte kunnat upptäckas vid besiktning och fel som inte borde ha funnits med hänsyn till husets ålder och skick. Som säljare av en fastighet har du enligt Jordabalken ett ansvar för dolda fel i 10 år efter att du har sålt din fastighet. För att du ska kunna känna dig trygg efter en försäljning kan du teckna en försäkring mot dolda fel. För mer information om denna kan du kontakta oss eller gå in på Svenska Mäklarsamfundet.

Att sälja sin bostad påverkar alltid den egna privatekonomin. Vi hjälper dig med deklarationen, d.v.s. beräkning av reavinst, informerar om regler för uppskov av reavinst, beräknar kostnaden för förtidslösen av eventuella lån samt övriga frågor som kan uppkomma. Vår uppgift är att vara en trygg partner i hela försäljningsprocessen av din bostad.Alla våra mäklare är utbildade i fastighetsjuridik. Vi hjälper gärna till att svara på juridiska frågor som gäller din bostadsförsäljning. Vid mycket speciella frågor hänvisar vi till juridisk expertis.

Nu när köpet är klart och innan tillträdesdagen är det några saker som du bör tänka på som säljare:

  • Ordna med flyttransport och flyttstädning
  • Kontakta leverantör av el, vatten och avlopp, sophämtning och försäkringsbolag
  • Anmäla adressändring
  • Byta hem- eller villaförsäkring

Själva tillträdet sker antingen på köparens bank eller på vårt kontor. Vi meddelar dig i god tid var och när.

Vårt erbjudande På väg! har tagits fram för att förenkla och minska riskerna vid ditt bostadsbyte.

Läs mer!