Att köpa bostad

Att köpa en bostad

Att köpa en bostad

Att köpa bostad innebär många funderingar och beslut. Att köpa eller sälja först är en vanlig frågeställning idag. Det finns fördelar och nackdelar med bägge. Marknadsutvecklingen är ytterligare en parameter som komplicerar det hela.

Att vara väl förberedd vid bostadsköpet skapar goda förutsättningar för en riktigt bra affär. Var vill man bo och hur mycket är man beredd att betala. Våra mäklare finns till för att hjälpa dig i sökandet efter ny bostad och ger personlig rådgivning vid bostadsköpet. Vi har stor kunskap och god kännedom om bostadsmarknaden och dess fallgropar.

Vi har nedan sammanställt en del material och goda råd till dig som står inför ditt kanske viktigaste beslut på länge.

Vi tillämpar normalt öppna visningar (söndagar och mån/tis kväll). Anmäl gärna till oss att du kommer och passa då även på att framföra eventuella frågor innan visningen.På visningen delar mäklaren ut en objektbeskrivning och annat material om bostaden till exempel besiktningsprotokoll, energideklaration eller bostadsrättsföreningens årsredovisning.Fråga vår mäklare om det är något du inte förstår eller något du undrar över.

För att du som köpare ska kunna få en snabb och korrekt uppfattning om ett intressant objekt har mäklaren tillsammans med säljaren sammanställt en objektbeskrivning. I den tas alla viktiga fakta upp som rör fastigheten eller bostadsrätten.Objektbeskrivningen innehåller i stort sett allt som kan tänkas vara intressant för dig som köpare.

Köparens undersökningsplikt innebär att köparen ska utföra en sådan undersökning som är ”påkallad med hänsyn till bostadens skick och omständigheterna vid köpet”. Tanken är att bostaden säljs i befintligt skick och att köparen ska ta reda på bostadens fysiska skick. Säljaren är aldrig ansvarig för fel som kunde ha upptäckts vid en undersökning.Idag ska alla fastigheter vara energideklarerade vid försäljning.När det gäller bostadsrättsföreningar är det av stor vikt att gå igenom föreningens ekonomi.Besiktningsprotokoll, energiprotokoll eller föreningens årsredovisning får du av vår mäklare på visningen.Vi hjälper gärna till om du har några frågor.

Innan du medverkar i en budgivning är det viktigt att du har finansieringen ordnad. Vi hjälper dig att ansöka om ett lånelöfte.När du väl har hittat din bostad kompletterar vi din lånelöftesansökan med uppgifter om bostaden och hjälper dig att hitta bästa möjliga bolån.Vid köp av en fastighet tillkommer kostnader för lagfart och pantbrev. Lagfartskostnaden är 1,5 % av köpeskillingen och pantbrevskostnaden är 2 % av pantbrevsbeloppet. I dagens bostadsmarknad kan dessa uppgå till betydande belopp varför du bör inkludera dessa i din kalkyl.

En budgivning uppstår när det finns flera spekulanter på en bostad. Skillnaden mellan en lyckad och en misslyckad budgivning kan vara avsevärd.Budgivningen kan tillämpas på flera sätt. Vilket sätt vi väljer avgörs i samråd mellan mäklare och säljare. Vi tillämpar normalt öppen budgivning där alla bud redovisas. På begäran får köparen en skriftlig redogörelse på lämnade bud.Det är viktigt att veta att säljaren när som helst kan avbryta en budgivning. Säljaren bestämmer själv när och till vem han/hon vill sälja och till vilket pris.

Budgivningen är slutförd och det är du som är köparen. Nästa steg är kontraktskrivning där alla överenskommelser ska dokumenteras. Det är viktigt att skriva ner allt som ingår i köpet för att slippa framtida missförstånd. För bostadsrätter används ett överlåtelseavtal och för fastigheter används ett köpekontrakt.Några bankdagar efter kontraktskrivningen betalar du en handpenning, som i regel är 10 % av köpeskillingen.Affären fullföljs på tillträdesdagen då du betalar resten av köpeskillingen.

Nu när köpet är klart och innan tillträdesdagen är det några saker som du bör tänka på som köpare:

  • Kontakta leverantörer av el, vatten och avlopp, sophämtning, försäkringsbolag etc.
  • Anmäla adressändring.
  • Teckna en hem- eller villaförsäkring.

Själva tillträdet sker antingen på köparens bank eller på vårt kontor. Vi meddelar dig i god tid var och när.

Vårt erbjudande På väg! har tagits fram för att förenkla och minska riskerna vid ditt bostadsbyte.

Läs mer!